Projectoproep voor evenementen en initiatieven rond digitale inclusie

Bent u in 2018 de beziel(st)er van een evenement of project dat een oplossing biedt aan de uitdaging die digitale inclusie stelt? Neem dan tot en met 30 maart 2018 deel aan de projectoproep van Brussels staatssecretaris, bevoegd voor Informatica en Digitalisering, Bianca Debaets en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Appel à projets Sud 2019

Smart City en digitale inclusie

Digitale geletterdheid is cruciaal als we van ons Gewest een Smart City willen maken. Dat betekent dat iedereen voldoende digitaal geletterd moet zijn om de vruchten te plukken van de toenemende digitalisering. We hebben er dus baat bij om de digitale kloof, en het daarmee samenhangende risico op uitsluiting, te dichten.

Voor wie?

De projectoproep is bestemd voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde privé-instellingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid en voor feitelijke verenigen zonder rechtspersoonlijkheid, die actief zijn in het domein van digitalisering.

Wanneer komt uw project in aanmerking?

Deze oproep is gericht op initiatieven of evenementen rond digitale inclusie die in 2018 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden.

De selectiecriteria en alle gedetailleerde informatie om de projectoproep te beantwoorden zijn opgenomen in de onderstaande documenten.

Niet vergeten: uw aanvraagdossier (zie onder) kan tot en met 30 maart 2018 ingediend worden.

Contact

Vindt u niet alle antwoorden op uw vragen in de gedetailleerde projectoproep? Richt u dan tot directie IT-Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: itcoordinatie@gob.brussels.

Te downloaden bestanden