Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2019

Organisaties van de civiele maatschappij worden gevraagd te reageren op de projectoproep van Brussels International over solidair wereldburgerschap, en dit vóór 6 mei 2019.


Om bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld sluit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen passen binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties: de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Nadat het Gewest de samenwerkingsprojecten die het in de ontwikkelingslanden steunt, heeft uitgebreid, wordt er nu een gewestelijke basis tot stand gebracht voor de tweede pijler van internationale solidariteit: het sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.

Daartoe lanceert Brussels International op 15 maart een projectoproep op het gebied van wereldburgerschap en solidariteit.

Welke projecten?

De projectoproep staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld (bijv. migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra, enz.) die over een Belgische juridische rechtspersoonlijkheid beschikken.

Meer concreet moeten de projecten hun doelgroep sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze daarnaast op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

Het subsidiebedrag toegekend per project kan gaan van € 5.000 tot € 25.000 en kan het werkelijke totaalbudget voor 100% financieren.

Meer info en kandidaturen

Raadpleeg de volledige projectoproep op de website van Brussels International.

Je vindt er de in te vullen documenten, die vóór 6 mei 2019 moeten worden ingediend.

Een informatiesessie zal dinsdag 26 maart 2019 plaatsvinden van 10 tot 11.30 uur. Om in te schrijven mail je naar bspapens@gob.brussels of bel je naar 02 800 36 79.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussels International

Jef WILLEMS
02 800 37 33 – jwillems@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn