RAP4RESPECT: rappen ter bestrijding van cybergeweld

In België werd een op de drie jongeren al eens geconfronteerd met cybergeweld. Om de ouders, leerkrachten en opvoeders te begeleiden, start equal.brussels een sensibiliseringscampagne rond online geweld, pesterijen en discriminatie gericht op 11 tot 15-jarigen.
RAP4RESPECT

Vanwege het dagelijkse gebruik van de smartphone en sociale netwerken komen steeds meer jongeren in aanraking met dit fenomeen, als slachtoffer of als dader van deze vorm van geweld. Hoewel de verspreiding ervan op virtuele wijze gebeurt, zijn de aard en de impact van dit soort geweld wel degelijk reëel.

Het publiekelijke karakter van de aanvallen verhoogt de ernst van de gevolgen ervan. Het kan gaan om beledigingen, homofobe, racistische of seksistische uitlatingen, … Soms kan een “banaal” grapje onverwachte proporties aannemen op de sociale media en zware morele of zelfs fysieke gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Deze campagne wil jongeren die dader of slachtoffer zijn van cybergeweld tools aanreiken. Ze richt zich ook tot ouders en personeel dat jongeren tussen 11 en 15 jaar begeleidt.

De acties die ontwikkeld werden:

  • Een pedagogische brochure, die in middelbare scholen verspreid werd, geeft tips om een debat te voeren met de leerlingen over hun online gedrag.
  • Er werden posters uitgedeeld in de Brusselse scholen.
  • De speciaal voor de gelegenheid gecreëerde facebookpagina Stop Cyberviolence bespreekt de thema’s cyberpesten en cybergeweld, en nodigt haar community uit om hierover van gedachten te wisselen.
  • De twee Brusselse rappers Jay MNG en Mia Lena hebben een videoclip gemaakt die zich richt tot zowel Franstalige als Nederlandstalige jongeren.
  • Er werd een punchline-wedstrijd #rap4respect gelanceerd op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram om jongeren ertoe aan te zetten actief na te denken over cybergeweld.

Meer info vind je op de website www.stopcyberviolence.brussels.

Contact:

equal.brussels
equal@gob.brussels