Silver Tower

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verhuist in november 2020

Een nieuw gebouw om jullie beter te onthalen. De personeelsleden van de GOB zullen eind 2020 naar de Silver Tower verhuizen in hartje Brussel.


Voor het eerst in de geschiedenis van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zal een groot deel van de teams worden ondergebracht in eenzelfde, voor het Gewest uniek en symbolisch gebouw. Deze verhuizing moet ten goede komen van de Brusselse burgers, de personeelsleden, de wijk en … ook het milieu.

Enkele woorden over het gebouw…

De Silver Tower wordt een 137 meter hoge toren aan het Sint-Lazarusplein, die momenteel nog in volle opbouw is. De toren bevindt zich op vijf minuten stappen van het Rogierplein en het Noordstation.

Voorziene verhuizingsdatum voor ons personeel: eind 2020. De opening van de loketten voor het publiek zal na de verhuizing plaatsvinden. Een exacte planning hiervoor zal de komende maanden uit de doeken worden gedaan.

… en over de wijk

Met de keuze voor dit gebouw en deze locatie versterkt het Gewest zijn bijdrage aan de heropleving van deze sterk groeiende wijk. De metamorfose van de wijk werd immers al enige tijd geleden ingezet met het sluiten van een stadsvernieuwingscontract. Dit contract omvat acties ter herinrichting van de openbare ruimte, vergroeningsacties, acties voor de renovatie van gebouwen en acties voor de bestemmingswijziging van onbezette ruimtes.

Een nieuw onthaalpunt voor de burgers

Het gebouw is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, metro en bus) en zal een gecentraliseerd onthaalpunt zijn voor al onze besturen.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de burgers die ons bezoeken, door in meer onthaalvriendelijke loketten te voorzien. De werking van deze loketten zal worden herzien, om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de gebruikers.

Een comfortabele, doeltreffende en duurzame werkplaats voor het personeel

Het nieuwe gebouw zal een aangenamere werkplaats zijn voor de huidige en toekomstige personeelsleden. De technische specificaties, onder meer m.b.t. geluiddemping en natuurlijk licht, zullen een comfortabel en performant werkkader mogelijk maken.

Ook de milieukwestie werd niet over het hoofd gezien: de Silver Tower werd ontworpen volgens de principes van duurzame investeringen. De gevel van de toren zal uitermate doeltreffend zijn op het vlak van thermische isolatie. Een hoogtechnologisch airconditioning- en verwarmingssysteem zal overconsumptie verminderen, maar wel steeds aangename temperaturen waarborgen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Directie Communicatie
dircom@gob.brussels