Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verkeersveiligheid in een Smart City: projectoproep 2019

De staatssecretaris bevoegd voor informatica en digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel schrijven een nieuwe projectoproep uit. Het doel van de projectoproep is de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen via digitale technologie. Intekenen op de projectoproep kan tot en met 14 februari 2019.


 

Smart City en verkeersveiligheid

Technologische innovaties hebben vandaag de dag een grote impact op vervoermiddelen, op de manier waarop we ons verplaatsen en bijgevolg ook op de verkeersveiligheid. Zelfrijdende auto’s, cruise control, blokkeringssystemen voor smartphones in voertuigen, innovatieve camera’s, … Dit zijn allemaal voorbeelden van technologie die de veiligheid van alle weggebruikers helpt verbeteren. Deze projectoproep heeft bijgevolg tot doel nieuwe digitale oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid te ontwikkelen en de evolutie van het Gewest naar een Smart City voort te zetten.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot vzw’s, bedrijven en zelfstandigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijnin het domein van digitalisering.

Om in aanmerking te komen moeten de initiatieven of evenementen voldoen aan verschillende voorwaarden, plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019 en gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via digitale technologie.

Er zal rekening gehouden worden met enerzijds het innovatieve karakter van het project en anderzijds het verkeersveiligheidsactieplan 2011-2020 en de hoofdlijnen ervan.

Hoe een subsidie verkrijgen?

De ontvankelijkheidscriteria, de praktische regels en alle nuttige informatie om op de projectoproep in te tekenen zijn te vinden in de documenten die vermeld zijn onder de titel “Te downloaden bestanden”.

U hebt tot en met 14 februari 2019 de tijd om uw subsidieaanvraagdossier in te dienen.

Contact

Vindt u in de gedetailleerde projectoproep niet alle antwoorden op uw vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie IT-Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: itcoordinatie@gob.brussels.

Te downloaden bestanden

Projectoproep (.pdf, 472 ko)

Subsidiegids 2019 (.pdf, 669 ko)

Subsidieaanvraagformulier (.doc, 229 ko)

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn