Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Open data: stand van zaken

De eerste statistieken over open data in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar.


DTO, het Digital Transformation Office, heeft samen met Easybrussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, en het CIBG zijn eerste jaarverslag “Open Data 2018” gepubliceerd, dat de Brusselse regering in april 2019 heeft goedgekeurd.

Een uitgelezen gelegenheid voor jullie om de eerste statistieken te ontdekken van deze actie, die de voorbije twee jaar gevoerd werd ter uitvoering van de doelstellingen van het plan “Smart city 2015-2020″.

Het verslag licht de statistieken toe met betrekking tot het opendatabeleid inzake de gegevens die DTO, Easybrussels en het CIBG in 2017 en 2018 geproduceerd hebben.

Het verslag beschrijft ook de promotieacties die de voorbije twee jaar plaatsvonden, alsook de statistieken met betrekking tot het beroep ingediend bij de CTB.

Download het verslag “Open Data 2018”.

Browse in de Open Data Store, die alle open data van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking stelt.

We danken de besturen die actief meewerken aan deze werkzaamheden, alsook alle personen die zich inzetten voor het promoten en opzetten van open data en ons verrijken met hun ervaring of hun enthousiasme om deze dynamiek te begeleiden, en zo voldoen aan de behoeften van de burgers van vandaag en morgen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Digital Transformation Office (DTO)
dto@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn