Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Diversiteit is een feit … discriminatie ook.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel beschikte sinds 2005 over een diversiteitscharter. Een manier voor de directieraad, de managers en alle persoonsleden om een gezamenlijk engagement duidelijk te maken: wij vinden diversiteit belangrijk en strijden tegen elke vorm van discriminatie. Dit allereerste document werd eind 2020 grondig herzien om beter te beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen rond diversiteit en non-discriminatie. Met dit nieuwe handvest bekrachtigt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel opnieuw het belang dat hij hecht aan deze principes.

Tekstversie video

Hij is gay … Vast elke avond op zwier. 

Waarom haar werkpost aanpassen? Enkel zij heeft dat probleem. 

Doe een kort rokje aan voor die presentatie en alles komt goed! 

Hij is een alleenstaande papa met twee kinderen. Hij zal zich niet voluit kunnen geven. 

De Zwarte? Ik vergeet altijd haar voornaam. 

Ik stuur haar niet naar die opleiding. Ze gaat toch binnenkort met pensioen. 

Met zo’n accent kunnen we haar niet in contact laten komen met het publiek. 

Verontwaardiging vostaat niet. 

Kom op voor diversiteit. 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn