Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een derde opvangcentrum voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

De directie Facilities heeft drie gebouwen gekocht om vrouwen in op te vangen die het slachtoffer zijn van geweld, alsook LGBTQIA+ jongeren die gebroken hebben met hun familie.

Op voorstel van de staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen, heeft de minister-president de directie Facilities gemandateerd over te gaan tot de aankoop van een gebouw om slachtoffers van intrafamiliaal geweld in op te vangen.

Deze derde aankoop, voor een bedrag van 5 miljoen euro, kadert zowel in het Noodplan Huisvesting 2020-2024 als in het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Dankzij deze drie aankopen zal het Gewest beschikken over een opvangcapaciteit van meer dan 50 plaatsen voor deze doelgroep in moeilijkheden. De opening van het derde opvangcentrum is gepland voor begin 2024. De GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) zal instaan voor de psychosociale begeleiding.

Contact

Brussel Synergie – Directie Facilities

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

dirfac-com@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn