Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gezocht: exploitanten voor de Priorij in Oudergem

De directie Facilities, die deel uitmaakt van het bestuur Brussel Synergie,  doet een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling ter aanduiding van een exploitant voor de Priorij op de site van het Rood Klooster in Oudergem.

Waardevol erfgoed

Dit historische bijzonder erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een beschermd gebouw en ligt in Natura 2000-gebied. Het werd grondig gerenoveerd door de pool Erfgoed van de directie Facilities. Het Gewest zoekt vandaag een of meer duurzame exploitanten voor deze unieke plaats en doet daartoe een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. 

Oproep tot indienen van blijken van belangstelling

De bedoeling is om de twee nieuwe functies van het gebouw, namelijk horeca en een sociaal-culturele en vrijetijdsvoorziening, een invulling te geven.

De architectuur, geschiedenis en het natuurlijke kader zijn eveneens elementen waarmee de kandidaten in hun project rekening moeten houden.

De projectdrager(s) worden aangeduid na een advies van een comité dat daartoe wordt samengesteld, en dit nadat een onderzoek van de ecologische, erfgoedkundige en sociaal-culturele meerwaarde en financiële betrouwbaarheid van de kandidatuurdossiers wordt verricht. 

Voor wie?

Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling richt zich tot operatoren ( ondernemingen, verenigingen, en/of combinaties van ondernemingen) van wie het project geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt aan de verschillende bestemmingen van het gebouw.

Waarvoor?

Nadat de oproepprocedure is voltooid, zal het gebouw geheel of gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld van de gekozen kandidaat/kandidaten.

Hoe kan er aan deze oproep worden deelgenomen?

De termijn voor het indienen van de kandidatuurdossiers wordt verlengd tot uiterlijk 12.11.2021 om 11.00 uur.
ERRATUM : Artikel 3.1.1. A van het Bestek DIRFAC n° 10383 wordt derhalve in overeenstemming met deze kennisgeving gewijzigd.

Voor de indienining van de kandidatuurdossiers is een voorafgaand bezoek aan de site vereist.

De nuttige informatie voor de indiening van de kandidaturen en de voorwaarden inzake de terbeschikkingstelling van het gebouw staat in het bestek en de bijlagen ervan (hieronder).

Zie ook de FAQ voor vragen over de procedure.

Bijlagen

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Synergie

Directie Facilities – Pool Erfgoed

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

dirfac-regiefonciere@sprb.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn