Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Go4Brussels2030: op weg naar omschakeling

Werkgelegenheid, opleiding, economische ontwikkeling, milieu, mobiliteit, enz. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft uitdagingen zat en heeft zonet een nieuwe strategie bekendgemaakt om hier het hoofd aan te bieden.


Terwijl nog tal van voorgaande doelstellingen in het kader van de Strategie 2025 worden voortgezet, weerspiegelt de Strategie Go4Brussels2030 de wil van het Gewest om een economische, sociale en milieu-omschakeling door te voeren.

De acties hebben onder meer betrekking op de circulaire economie, de decarbonisatie, de ontwikkeling van de beroepen die te maken hebben met het milieu en duurzame voeding, de digitalisering, de versterking van de steun aan ondernemingen die de duurzaamheidscriteria naleven, of nog de bevordering van de ambachtelijke nijverheid.

De uitwerking van deze strategie is het resultaat van een akkoord tussen de Brusselse Regering en de sociale partners. De uitvoering van de strategie brengt zo’n 65 partners rond de tafel (zoals Brussel Economie en Werkgelegenheid, Actiris, Innoviris, of nog Brussel Leefmilieu en de gemeenschappen). Deze strategie wordt gecentraliseerd bij en opgevolgd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en meer in het bijzonder de cel Ondersteuning Regeringsplannen (coördinatie, budgetbeheer, organisatie van de sociale top, verslaggeving, communicatie, enz.).

Wil je op de hoogte blijven van alle projecten die we momenteel verwezenlijken? Volg dan onze Facebookpagina Go4Brussels2030 en ons Twitteraccount Go4Brussels

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brusssel – Cel Ondersteuning Regeringsplannen
info@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn