Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het project Blockx staat in de starblokken

De Brusselse regering zette onlangs licht op groen om het oude commissariaat in de Jan Blockxstraat in Schaarbeek te herbestemmen tot een onthaalplek en sociale opvang voor kwetsbare gezinnen en daklozen.

Een project van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De directe Facilities, en meer bepaald de cel Erfgoed, die deel uitmaakt van de administratie Brussel Synergie staat in voor het beheer en de ontwikkeling van de onroerend erfgoed en coördineert in dat kader de aankoop en renovatie van gebouwen met het oog op herbestemming.

Met dit project, dat van start gaat in februari 2021, zal het oude politiecommissariaat voorzien worden van maar liefst 29 slaapkamers die plaats zullen kunnen bieden aan 84 personen. Er zullen onder andere ook 19 douches, 15 toiletten, een keuken met refter, een bibliotheek en een ziekenboeg ingericht worden. Hulpbehoevende personen zullen er bovendien in goede omstandigheden kunnen ontvangen worden in een comfortabele onthaalruimte.

Het einde van de werken is voorzien voor het einde van 2021 en het totale kostenplaatje van het project bedraagt 3 398 647 euro.   

‘La Maison des Migrants’ verhuist

Momenteel biedt het oude commissariaat nog onderdak aan de vzw La Maison des Migrants, dat bij het begin van deze werken een oplossing zal aangereikt krijgen door Brussel Synergie om op een nieuwe locatie intrek te nemen.

Meer info

Voor meer info over dit project kunt u contact opnemen met de directie Facilities van Brussel Synergie: facilities@gob.brussels

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn