Brussels Hoofdstedelijk Gewest

LEZ : EURO 4- voertuigen verboden vanaf 1 januari 2022

Sinds 2018 verbiedt het Gewest geleidelijk vervuilende voertuigen. De lage-emissiezone (LEZ – Low Emission Zone) trapt op de rem voor voertuigen die de luchtkwaliteit schaden en in België elk jaar 9.000 vroegtijdige overlijdens veroorzaken.

Tussen juni 2018 en oktober 2020 zorgde de LEZ al voor minder uitstoot van de verontreinigende stoffen die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid, met name fijnstof en stikstofoxiden:

  • -9% NOx (stikstofoxide)
  • -17% PM2.5 (fijnstof)
  • -39% black carbon. Deze sterke daling is te verklaren door het verbod op de oudste dieselvoertuigen, die een groot deel van deze uitstoot veroorzaken.

Aangezien de gezondheidscrisis het verkeer – en dus het aantal afgelegde kilometers – heeft doen afnemen, was de uitstoot in 2020 in werkelijkheid echter nog veel beperkter.

Vanaf 1 januari 2022 zullen dieselauto’s, -bussen en -bestelwagens met EURO 4-norm in Brussel worden verboden. Dit is een belangrijke stap: dit zijn de laatste voertuigen zonder roetfilter. Hoewel ze slechts 10% van het wagenpark uitmaken, zijn Euro 4-dieselauto’s en -bestelwagens toch zeer vervuilend: deze voertuigen zijn op zich al verantwoordelijk voor 30% van de PM2.5- emissies van het vervoer. Rijden met een voertuig dat verboden is in de LEZ levert een fikse boete van € 350 op.

Wil of moet je afstand doen van je auto, maar kan je niet zonder of kamp je met bijzondere beperkingen? Ga naar de website van lez.brussels voor alle informatie over de LEZ en manieren om je duurzaam te verplaatsen met respect voor ieders luchtkwaliteit.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn