Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“Orange the World”: roep geweld tegen vrouwen een halt toe!

Van 25 november (Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen) tot 10 december (Internationale dag van de rechten van de mens) organiseren de Verenigde Naties de internationale campagne “Orange the World” ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

De kleur oranje als symbool

Voor deze gelegenheid zal de Iris Tower, net als een reeks andere gebouwen en symbolische plaatsen in Brussel, in het oranje worden gehuld, de kleur die symbool staat voor de evolutie naar een geweldloze toekomst.

Een evolutie die meer dan nodig is! Dankzij de studie van equal.brussels weten we dat:

  • Een Brusselse vrouw op de vier te lijden heeft onder fysiek geweld door haar partner;
  • Een op de tien het slachtoffer wordt van seksueel partnergeweld;
  • Een op de twee geconfronteerd wordt met psychologisch geweld.

Wat seksuele intimidatie betreft, liggen de cijfers veel hoger, aangezien 90% van de Brusselse vrouwen aangeeft dat ze er al mee te maken gehad hebben.

De COVID-19-crisis heeft ook een rol gespeeld en heeft de situatie van de slachtoffers nog complexer gemaakt, omdat sociale contacten beperkter zijn geworden en de hulplijnen en opvangcentra overbelast waren.

Ons engagement

Door deel te nemen aan de campagne “Orange the World” tonen we ons engagement en onze bereidheid om als werkgever ons steentje bij te dragen aan deze verandering. Daartoe leiden we referentiepersonen op en sensibiliseren we onze personeelsleden. Omdat het verkeerd is te denken dat de slachtoffers erover zwijgen. Meer dan de helft onder hen spreekt er immers over met hun verantwoordelijken, hun vakbond of collega’s. Vaak worden hun signalen echter verkeerd begrepen en collega’s weten veelal niet hoe te reageren of naar welke diensten door te verwijzen.

Als startschot van deze campagne delen we op donderdagochtend 25 november witte lintjes uit aan de ingang van de Iris Tower om te tonen dat we de bestrijding van geweld tegen vrouwen steunen. Ons engagement, hoe klein ook, kan een cruciaal verschil maken bij de uitbanning van deze vormen van geweld.

Contact

equal.brussels

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

T. +32 (0)2 800 36 75
Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

equal@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn