Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste huurders voor 5 transitwoningen

De directie Facilities en BH waren betrokken bij de ontwikkeling van vijf transitwoningen in Anderlecht. Op 7 maart werden deze woningen voor het eerst in gebruik genomen.

In 2021 heeft de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, naar aanleiding van hun onderzoeken van huurwoningen, 109 huurverboden na ingebrekestelling opgelegd alsook 135 onmiddellijke huurverboden omwille van een ernstig gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

Tekst transcipt

Nawal BEN HAMOU – Secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement

Wanneer hun woning ongezond wordt verklaard en niet meer mag worden verhuurd, vinden sommige gezinnen maar moeilijk een nieuwe woning. Ze hebben dan soms geen andere keuze dan in hun ongezonde woning te blijven wonen, terwijl dat een reëel gevaar kan betekenen voor hun veiligheid. Dit jaar hebben we twee gebouwen aangekocht, goed voor in totaal negen transitwoningen. Ons doel is ervoor te zorgen dat deze gezinnen in moeilijkheden zich daar tijdelijk kunnen vestigen, in afwachting van een definitieve woonoplossing. Ik bevind me hier in één van deze twee gebouwen, gelegen in de Zonnebloemenstraat in Anderlecht. Het is een nieuw gebouw bestaande uit vijf appartementen met één, twee of drie slaapkamers. Deze gezinnen zullen hier maximaal 18 maanden kunnen verblijven, zodat ze iets geruster op zoek kunnen gaan naar een permanente woning.


Sophie GREGOIRE – Direction inspection régionale logement – directrice

De transitwoningen worden toegewezen op basis van de technische situatie die we hebben vastgesteld en het gevaar van de woningen die de huurders hebben verlaten. We houden ook rekening met de sociale situatie van het gezin, we kijken onder andere of er kinderen zijn, zelfs jonge kinderen. De gemeenten of de huurders kunnen dus zelf geen aanvraag voor een transitwoning indienen. Het verblijf in een transitwoning is voor een periode van drie maand, en kan worden verlengd. Tijdens deze periode worden de huurders begeleid door één van onze maatschappelijk assistenten. Het is de bedoeling van de sociale begeleiding ervoor te zorgen dat de huurders snel een nieuwe permanente woning vinden. Voor ons is de rijkdom van deze ervaring dat we een multidisciplinair team konden oprichten, met specialisten in sociale kwesties en herhuisvesting, specialisten op het gebied van financiën en budget, juristen en architecten voor technische kwesties. Zo konden we samen waken over de concretisering van dit project. Dit is voor de huisvestingsinspectie een nieuw avontuur, een belangrijke uitdaging die ervoor zal zorgen dat wij ongetwijfeld mooie verhalen zullen kunnen beleven.

Ontoereikende steunmaatregelen

Ondanks de steunmaatregelen voor huurders blijft het voor deze kwetsbare gezinnen die vaak ook het slachtoffer zijn van discriminatie op de woonmarkt, erg moeilijk om een nieuwe woning te vinden. Gemiddeld duurt het zeven maanden, en zelfs langer dan negen maanden voor grote gezinnen, vooraleer ze een nieuw dak boven het hoofd hebben.

Om deze huurders – en in het bijzonder grote gezinnen – gedurende enkele maanden te kunnen opvangen, werd beslist om met het budget van 2,5 miljoen euro, vastgelegd binnen het Noodplan Huisvesting, eigen transitwoningen aan te kopen.

Partnerschap met Facilities

Op basis van de voorwaarden bepaald door de Huisvestingsinspectie, ging Facilities op zoek naar het juiste type van woningen. Na verschillende plaatsbezoeken kwamen twee panden in aanmerking voor aankoop: een pand met 5 flats in Anderlecht én een pand met 4 flats in de Anneessenswijk.

Ook in de uitvoering van verschillende administratieve stappen nodig voor de opvang van de gezinnen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van overeenkomsten van tijdelijke bezetting, het huishoudelijke reglement, een vademecum, overheidsopdrachten voor de bemeubeling en schilderwerken, een procedure voor de plaatsbeschrijvingen bij de intrede en uittrede, konden de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en Facilities op elkaar rekenen.

Dat de eerste gezinnen op 7 maart 2022 al hun intrek konden nemen in de appartementen, is de kroon op het werk van een succesvolle samenwerking!

Afspraak op de website van Brussel Huisvesting voor meer info over de transitwoningen!

Contact

Brussel Huisvesting

Brussel Synergie – Directie Facilities

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn