Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste huurders voor 5 transitwoningen

De directie Facilities en BH waren betrokken bij de ontwikkeling van vijf transitwoningen in Anderlecht. Op 7 maart werden deze woningen voor het eerst in gebruik genomen.

In 2021 heeft de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, naar aanleiding van hun onderzoeken van huurwoningen, 109 huurverboden na ingebrekestelling opgelegd alsook 135 onmiddellijke huurverboden omwille van een ernstig gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

Ontoereikende steunmaatregelen

Ondanks de steunmaatregelen voor huurders blijft het voor deze kwetsbare gezinnen die vaak ook het slachtoffer zijn van discriminatie op de woonmarkt, erg moeilijk om een nieuwe woning te vinden. Gemiddeld duurt het zeven maanden, en zelfs langer dan negen maanden voor grote gezinnen, vooraleer ze een nieuw dak boven het hoofd hebben.

Om deze huurders – en in het bijzonder grote gezinnen – gedurende enkele maanden te kunnen opvangen, werd beslist om met het budget van 2,5 miljoen euro, vastgelegd binnen het Noodplan Huisvesting, eigen transitwoningen aan te kopen.

Partnerschap met Facilities

Op basis van de voorwaarden bepaald door de Huisvestingsinspectie, ging Facilities op zoek naar het juiste type van woningen. Na verschillende plaatsbezoeken kwamen twee panden in aanmerking voor aankoop: een pand met 5 flats in Anderlecht én een pand met 4 flats in de Anneessenswijk.

Ook in de uitvoering van verschillende administratieve stappen nodig voor de opvang van de gezinnen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van overeenkomsten van tijdelijke bezetting, het huishoudelijke reglement, een vademecum, overheidsopdrachten voor de bemeubeling en schilderwerken, een procedure voor de plaatsbeschrijvingen bij de intrede en uittrede, konden de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en Facilities op elkaar rekenen.

Dat de eerste gezinnen op 7 maart 2022 al hun intrek konden nemen in de appartementen, is de kroon op het werk van een succesvolle samenwerking!

Afspraak op de website van Brussel Huisvesting voor meer info over de transitwoningen!

Contact

Brussel Huisvesting

Brussel Synergie – Directie Facilities

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn