Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zomerse projectoproepen

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt verenigingen en ondernemingen die de ontwikkeling van de economie, tewerkstelling en stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleren. Daarvoor worden regelmatig projectoproepen gelanceerd, waaronder nog enkele deze zomer lopende zijn.


Welke projectoproepen zijn nog lopende?

1. Local & Together

Deze projectoproep heeft als doel de lokale handelsdynamiek te ondersteunen en lokaal commercieel weefsel te versterken. Dit door projecten onder leiding van verenigingen, winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.

Beschikt uw handelaarsvereniging over een rechtspersoonlijkheid en een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. Ga snel naar de Projectoproep Local & Together voor alle info en bijbehorende documenten. Dossiers kunnen nog tot uiterlijk 23/08/2020 ingediend worden.

2. Internationaliseringsacties

Deze projectoproep werd voor de allereerste keer gelanceerd en beoogt de bevordering van de internationale afzetmogelijkheden, het aantrekken van investeringen vanwege innovatieve buitenlandse berdrijven en het bijdragen aan de internationale uitstraling van het Gewest als innovatieve en multiculturele metropool

Verenigingen zonder winstoogmerk met een exploitatiezetel en ondernemingsnummer in het Gewest kunnen nog tot 21/08/2020 een dossier indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Interesse? Alle info staat gebundeld op de pagina van de projectoproep Internationaliseringsacties

3. Opensoon

Deze projectoproep, dat al op 26 juni werd gepubliceerd op onze website, heeft als bedoeling de opening te bevorderen van nieuwe, originele en kwaliteitsvolle handelszaken die duurzame praktijken implementeren en zorgen voor dynamiek in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toekomstige handelaars die een handelszaak willen starten op het grondgebied van het Gewest en zich aangesproken voelen kunnen nog tot 17/08/2020 hun dossier indienen om kans te maken op een subsidie. Alle documenten en gedetailleerde informatie staan op de projectpagina van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Contactformulier

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn