Ontdek onze 6 besturen

Geplaatst op

Zes besturen tot uw dienst

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onderverdeeld in zes besturen, werkt voor een betere levenskwaliteit, een veilig gewest en een duurzame economische ontwikkeling.

Brussel Huisvesting

Ben je een huurder met een laag inkomen en heb je moeite een bewoonbare en geschikte woning te vinden? Brussel Huisvesting kan je helpen met allerlei toelages. Dit bestuur is ook verantwoordelijk voor de strijd tegen leegstand en ziet toe op de naleving van de normen inzake de veiligheid, bewoonbaarheid en uitrusting van huurwoningen, om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle huisvesting. Het WoonInformatieCentrum (WIC) beantwoordt al je vragen hieromtrent aan zijn loket of via e-mail.

Meer weten?
Surf naar huisvesting.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel is de hoofdstad van Europa en vormt ontegensprekelijk een centrum voor economische activiteiten en ontwikkeling.
De export van producten naar het buitenland, de opleiding van medewerkers, aanvragen voor arbeidskaarten of toelatingen voor het uitoefenen van een beroep: Brussel Economie en Werkgelegenheid adviseert en ondersteunt u bij uw stappen als werknemer of onderneming.
Dit bestuur kent allerlei steunmaatregelen en subsidies toe aan zelfstandigen, KMO-bedrijfsleiders of spelers in de sociale economie waarmee ze hun activiteiten zo goed mogelijk tot bloei kunnen brengen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid treedt ook op in de voedingssector via Brucefo, de bevoorrechte partner inzake advies en analyse.

Meer weten?
Surf naar economie-werk.brussels

Brussel Financiën en Begroting

Brussel Financiën en Begroting zorgt voor het optimale en transparante beheer van de gewestelijke overheidsgelden. Dit bestuur wil uitgroeien tot een referentie, een partner en een vernieuwend centrum van uitmuntendheid inzake begroting, boekhouding, financiën en controle.

Meer weten?
Surf naar financien-begroting.brussels

Brussel Mobiliteit

Coördinatie van de verkeerslichten en verkeersinformatie, het strooien van wegenzout, asfaltering, inrichting van fietspaden, beheer van de taxi’s: Brussel Mobiliteit doet er alles aan om uw verplaatsingen te vergemakkelijken en dat merkt u wanneer u op weg bent naar uw werk, wanneer u inkopen doet, het nachtleven induikt of eenvoudigweg een wandeling maakt.
Dit bestuur is ook verantwoordelijk voor grote infrastructuurwerken, de inrichting van de openbare ruimte en nieuwe openbare vervoerlijnen en het zorgt voor het onderhoud en de veiligheid van de wegen. Brussel Mobiliteit biedt nieuwe globale en toekomstgerichte strategieën voor een duurzame mobiliteit.

Meer weten?
Surf naar mobiliteit.brussels

Brussel Plaatselijke Besturen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook een gewestelijk grondgebied dat 19 gemeenten telt evenals heel wat plaatselijke instellingen die dicht bij de burger staan. Brussel Plaatselijke Besturen ziet toe op het goede bestuur van al deze instellingen door de wettelijkheid van hun beslissingen te controleren, in het bijzonder inzake financiën, personeel en overheidsopdrachten.
Om de vijf jaar organiseert Brussel Plaatselijke Besturen de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor het de burgers oproept om deel te nemen.

Meer weten?
Surf naar plaatselijke-besturen.brussels

logo BCR

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Binnen de GOB vervult Brussel Gewestelijke Coördinatie een logistieke en coördinerende rol en geeft het richting aan de activiteiten. Het bestuur omkadert de zes bevoegde besturen in specifieke aangelegenheden en biedt ondersteuning op het vlak van organisatie en beheer. Het vormt als het ware de schakel tussen de administratie en de gewestregering.

Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Brussel Stedenbouw en Erfgoed is op 6 juli 2017 opgericht als een bestuur dat onafhankelijk is van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Als je gaat bouwen, renoveren of je gebouw een andere bestemming of indeling wil geven, dan kan je voor je stedenbouwkundige vergunningen terecht bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Dit bestuur verleent ook premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels evenals subsidies voor de restauratie van beschermde monumenten. Leven in Brussel betekent ook genieten van opmerkelijke, beschermde en gerestaureerde monumenten en landschappen tijdens de Open Monumentendagen.

Meer weten?
Surf naar stedelijke-ontwikkeling.brussels