Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel renoveert !

Wist je dat de directie Facilities, die deel uitmaakt van Brussel Synergie, tal van renovatieprojecten uitvoert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? De recentste verwezenlijking is de priorwoning op de site van het Rood Klooster in Oudergem.

Een nieuwe wind

Er waait een nieuwe wind over de site van het Rood Klooster in Oudergem. De Priorij die al twintig jaar leegstaat en een van de oudste overblijfselen van het vroegere klooster is, gebouwd tussen de veertiende en de vijftiende eeuw, maakt zich op voor een tweede leven.

De werken, eisen en renovaties

De opdracht voor de restauratiewerken aan het gebouw werd gegund aan de firma Monument, onder de verantwoordelijkheid van de directie Facilities, zo’n beetje de “vastgoedbeheerder” van de Regering.

Bij het begin van de werken was het gebouw erg vervallen. Bovendien moest het renovatieproject rekening houden met belangrijke eisen. Eerst en vooral als erfgoed, want het gebouw en de site zijn beschermd; en ook op milieugebied want de Priorij ligt in beschermd natuurgebied (Natura 2000) met heel wat uitdagingen wat betreft biodiversiteit, onder meer door de aanwezigheid van vleermuizen op zolder.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het project in handen en kwam met geld over de brug. De renovatie en restauratie door de architectenbureaus Origin en LD2 zorgden ervoor dat alle erfgoed- en architecturale elementen van het gebouw, zoals de gevels, het interieur en het dakwerk, de vloer en de tussenwanden op de verdieping konden worden bewaard of heropgebouwd. Dat geldt ook voor de gotische spitsbogen, merkwaardige elementen van de oude kloostergang.

Op termijn komt er een horecazaak en op de verdieping zullen socioculturele activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Een oproep tot indienen van blijken van belangstelling is momenteel lopende om de toekomstige exploitatie van de site te kunnen aanduiden. Meer informatie vind je in ons artikel Gezocht: exploitanten voor de Priorij in Oudergem.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Synergie

Directie Facilities – Pool Erfgoed

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

dirfac-com@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn