De verkiezingen 2018 voor iedereen toegankelijk

Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) is belast met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat kader heeft BPB beslist er in het bijzonder op te letten dat de verkiezingen voor iedereen toegankelijk zijn.
Visuel - Brochure accessibilité élections

Hoewel het bestuur zich terdege bewust is van de moeilijkheden die personen met een handicap kunnen ondervinden om zich naar het stembureau te begeven of er hun stem uit te brengen, wil het hen toch informeren over deze daad van burgerschap en hen erop wijzen hoe belangrijk het is dat ze hun stem uitbrengen.

Deze brochure, die BPB samen met het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) opgesteld heeft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de praktische aspecten van de verkiezingen voor PBM’s. In het tweede deel wordt in verstaanbare taal uitleg gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en over de begeleiding in het stemhokje.

Papieren exemplaren van de brochure kunnen verkregen worden door een e-mail te sturen naar hherman@gob.brussels.

Alle informatie over de toegankelijkheid van de verkiezingen bevindt zich op de daaraan gewijde website.

CONTACT

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Plaatselijke Besturen
Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel
Mevrouw Hélène Herman
hherman@gob.brussels

Bestand: brochure in elektronisch formaat