Welkom op de infodag van INTERREG Noordwest-Europa

De EFRO-cel en Brussels International nodigen u uit voor een informatiedag over het programma INTERREG Noordwest-Europa die op dinsdag 6 februari in het BIP plaatsvindt.
INTERREG Noordwest-Europa

Dit evenement wordt georganiseerd voor private en overheidsactoren uit het Brusselse (gewestinstellingen, plaatselijke besturen, verenigingen, bedrijven, universiteiten, …). Ze kunnen er de mogelijke financieringen door het programma INTERREG Noordwest-Europa ontdekken.

Het programma INTERREG Noordwest-Europa

Dit supranationale samenwerkingsprogramma ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen actoren uit Noordwest-Europa: niet enkel uitwisseling van goede praktijken, maar ook concrete, innoverende en proefprojecten.

Het programma steunt op drie pijlers:

  • innovatie (waaronder sociale innovatie en innoverend ondernemen);
  • een lagere koolstofuitstoot (waaronder het verkeer);
  • spaarzaam omgaan met grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (waaronder de kringloopeconomie).

Ondernemingen die van plan zijn een project in te dienen voor de deadline van 26 april 2018 raden wij ten sterkste een inschrijving voor het evenement aan.

Voor verdere inlichtingen over het programma INTERREG Noordwest-Europa, de selectiecriteria en andere onmisbare informatie kan u terecht op www.nweurope.eu.

De informatiedag

‘s Ochtends wordt het programma voorgesteld en luisteren we naar de getuigenis van een projectdrager. ‘s Namiddags krijgen (toekomstige) projectdragers de mogelijkheid een persoonlijk gesprek te voeren.

Bekijk het gedetailleerde dagprogramma.

Klik op deze link om u in te schrijven: https://www.eventbrite.com/e/infoday-interreg-europe-du-nord-ouest-tickets-42195624248.

Afspraak op dinsdag 6 februari, van 9.30 tot 15.00 uur, bij het BIP (Brussels Info Place), Koningsplein 11 te 1000 Brussel

Contact

Cel EFRO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Florian GENOT fgenot@gob.brussels – 02 800 38 69
Christophe ROUSSEL: croussel@gob.brussels – 02 204 10 09