Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze besturen worden vanaf januari 2021 verenigd in de Iris Tower

Vanaf november 2020 verhuizen de meeste teams van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) naar de Iris Tower. Uiteindelijk zullen alle diensten van de GOB in deze toren worden samengebracht. De burger zal er kunnen rekenen op een beter onthaal en de personeelsleden van de GOB op een meer aangepaste werkomgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met deze verhuizing ook bijdragen aan de heropleving van de wijken rond het Noordstation. 


Veel diensten op één plek

De GOB-besturen in het nieuwe gebouw zijn de volgende:

Alsook Brussel Fiscaliteit

Een verhuizing in meerdere fasen

Tekeking van de Iris Tower

Om logistieke redenen zal de verhuizing in meerdere fases verlopen, van november 2020 tot maart 2021. Daarom en ook met het oog op de naleving van de COVID-19-maatregelen , zullen onze loketten niet allemaal tegelijk openen. 

Desondanks willen we ten dienste blijven staan van ons publiek, maar uitsluitend via e-mail en telefonische afspraken. Bij twijfel kunt u een kijkje nemen op de website van het betreffende bestuur.

Naar een aangepaste en duurzame werkomgeving

Het Gewest heeft beslist zijn diensten te vestigen in een wijk waaraan een stadsvernieuwingscontract is gekoppeld en wil zo bijdragen aan de heropleving van deze zone.

Het nieuwe gebouw is beter aangepast aan de behoeften van het huidige en toekomstige GOB-personeel. Het ontwerp van de Iris Tower houdt rekening met principes van duurzaamheid zoals thermische isolatie en een optimaal energieverbruik. Meer weten over het gebouw? 

Een betere dienstverlening aan de burger

Het Iris Tower-project houdt niet enkel een verhuizing in, het vormt ook de gelegenheid onze werkmethodes heruit te vinden om onze bezoekers een betere dienstverlening te bieden.  Binnenkort bieden we hen niet enkel de mogelijkheid meerdere zaken te regelen op eenzelfde plaats (van huisvesting tot mobiliteit, over tewerkstelling tot fiscaliteit), maar ook:

  • verschillende vormen van onthaal, aangepast aan ieders profiel
  • een efficiëntere en aangenamere manier van doorverwijzen naar de juiste dienst of de gewenste informatie
  • selfservicekiosken waar ze informatie online kunnen raadplegen, een afspraak regelen of informatie afdrukken.

Contact en toegankelijkheid

Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel
T: +32 (0)2 204 21 11
E: info@gob.brussels
www.overheidsdienst.brussels

Kom met het openbaar vervoer
Trein, tram en bus: halte Noordstation
Metro: halte Rogier
Villo!-station en steps nabij het Noordstation
Wagen: Cambio-standplaatsen en parkeerplaats in de omgeving

FAQ

Zullen de loketten geopend zijn?

Om logistieke redenen zal de verhuizing in meerdere fases verlopen, van november 2020 tot maart 2021. Daarom en ook met het oog op de naleving van de COVID-19-maatregelen, zullen onze loketten niet allemaal tegelijk openen. In plaats van een fysiek onthaal zal voorrang worden gegeven aan e-mail en telefonische afspraken. Meer informatie vindt u op de webpagina van het betreffende bestuur.

Zullen de e-mailadressen en telefoonnummers veranderen?

Nee, die veranderen niet.

Kan ik mijn post nu al naar het nieuwe postadres verzenden?

Dat kan vanaf 1 januari 2021.

Wat doe ik als ik naar een loket moet gaan?

Bij uw aankomst in het gebouw kunt u een onthaalmedewerker aanpreken of naar een selfservicekiosk (een terminal waarop u informatie vindt over de diensten in het gebouw en over de loketten)gan. U zal alle nodige bijstand krijgen alsook een ticket.

Blijft mijn contactpersoon bij het bestuur dezelfde in het nieuwe gebouw?

Ja, dat verandert niet.

Moet ik een afspraak maken alvorens naar het gebouw te komen?

U raadpleegt daarvoor best de website van het betreffende bestuur.

Welke maatregelen moet ik naleven in verband met COVID-19?

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft maatregelen genomen om de gezondheid van het personeel te beschermen, zonder de continuïteit van de dienstverlening in gevaar te brengen. Meer informatie vindt u op onze webpagina over COVID-19 .

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn